مرکز توسعه و دانش مسئله محوری یا متد در حال ساخت این سایت هستند.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

متد مخفف مرکز توسعه دانش مسئله محوری است .

هرفردی در هر جایگاهی باید بتواند با یک اولویت بندی دقیق، مسئله اولویت دار یا به اصطلاح مسئله گلوگاهی خود را بشناسد و اول به سراغ آن برود و با مسئله مماس شود تا بتواند آنرا حل کند تا مشغول مسائل غیر اولویت دار و فرعی نشود.