سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آیا اجرای سیاست ها با عدم دخالت رهبری در روند مدیریتی کشور در تناقض است؟

::: پنجمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع ″الگوی نظارت بر سیاست های کلی نظام″ درحالی برگزار شد که دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی نشست و دکتر سید یاسر جبرائیلی؛ رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام  سخنرانی نشست را برعهده داشتند.

::: در این نشست که با حضور مسئولین، اساتید و جمعی از نخبگان و دانشجویان برگزار شد دکتر جبرائیلی اظهار داشتند: برخی روند سیاست های کلی نظام را با شبهاتی لا ینحل معرفی می کنند، در حالی که مسئله حل شده است.

::: تقریبا مسئله ای نیست که در سیاست های کلی به آن اشاره ای نشده باشد. آیا ورود ما در نسبت با هر مسئله اینگونه است که به سیاست های مرتبط با آن مسئله توجهی کنیم؟

::: ایشان همچنین از صدا و سیما به علت عدم اختصاص برنامه ای مرتبط با سیاست های کلی نظام گله مند بودند.

::: وی افزود: سیاست های کلی در چارچوب اختیارات رهبری در قانون اساسی وضع می شود. تمام برنامه هایی که قوای سه گانه طرح می کنند باید بر مبنای سیاست های کلی باشد.

::: ایشان در پاسخ به این سوال که آیا اجرای سیاست ها با عدم دخالت رهبری در روند مدیریتی کشور متناقض است یا خیر فرمودند: رهبر انقلاب در این رابطه دو جمله کلیدی دارند:

  1.  رهبری از جنس دستور به دستگاه ها چیزی نمی گویند
  2. هر کجا احساس شود در حرکت کلان نظام انحراف ایجاد می شود به آن مسئله ورود می کنند.

::: ایشان تأکید کردند: قوای سه گانه باید در چارچوب سیاست های کلی نظام وظایفشان را انجام بدهند. فضا برای مانور دستگاه ها فراهم است.

::: هیئت عالی نظارت به هیچ وجه تکلیفی برای دستگاه ها مشخص نمی کند بلکه بر درستی اجرا، عدم انحراف و میزان تحقق سیاست های کلی نظارت دارد.

::: رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام فرمودند: بسیج دانشجویی کار خوبی را شروع کرده و به بحث هسته های مسئله محور ورود کردند. ما هم جلساتی را با آنها داشتیم که  مبتنی بر پیگیری، مطالبه و بررسی سیاست های کلی و همکاری با مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام بود.

::: در این نشست که دکتر مهدی مقدسی به عنوان دبیر علمی نشست حضور داشتند به مواردی مانند بررسی ارزیابی  مسائل کشور و اولویت های مسائل کشور در نسبت با سیاست ها، میزان توجه سیاست ها به اولویت های کشور و ارتباط سیاست ها با نظام مسایل اولویت دار در مقام تقنین اجرا و قضا اشاره کردند.