سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

در سلسله نشست های گفتگو شبانه با صاحب نظران بصورت لایو انستاگرام به بحث و گفتگو پرداخته شد.

دکتر مجتبی رضاخواه

گفتگو شبانه با دکتر مجتبی رضاخواه
موضوع برسی نسبت انتخابات 1400 با مسائل اساسی ایران

دکتر روح الله رشیدی

گفتگو شبانه با دکتر روح الله رشیدی
موضوع انتخابات به اضافه مردم

دکتر روح الله متفکر آزاد

گفتگو شبانه با دکتر روح الله متفکر آزاد
موضوع برسی نسبت انتخابات 1400 با مسائل اساسی ایران