سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

اگر کار ما بر وفق سیاست های کلی شکل بگیرد، حتما اوضاعمان بهتر می شود.

::: با همکاری مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد:

::: هفتمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور با موضوع ″نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی بر سیاست های کلی حوزه فرهنگی″ درحالی برگزار شد که دکتر مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام، دبیر علمی نشست و دکتر محمد حسین صفار هرندی؛ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد سخنرانی نشست را برعهده داشتند.

::: در ابتدای جلسه، دکتر مهدی مقدسی به سوالاتی نظیر:

  1. نظام مسائل کشور در حوزه فرهنگ چیست؟
  2. آیا سیاست های کلی در حوزه فرهنگ باید به قانون تبدیل شود یا اینکه سیاست های کلی مسئله ای تشریفاتی است؟
  3. چه میزان از سیاست های حوزه فرهنگ تبدیل به قانون شده است؟ آیا اجرایی شده اند؟
  4. نقش نخبگان دانشجویی و اندیشکده های سیاست گذاری در تحقق این سیاست ها چیست؟

::: در ادامه نشست دکتر صفار هرندی اظهار داشت: متاسفانه قدر اینکه از منشاء سیاست های کلی قانون نوشته شود و این قانون اجرا بشود شناخته نشده است. تقریبا با این مقوله تشریفاتی برخورد می کنند.من قویا معتقدم که اگر کار ما بر وفق سیاست های کلی شکل بگیرد، حتما اوضاعمان بهتر می شود.

::: وی افزود:  در مجمع تشخیص مصلحت نظام کمترین موضوعی که تا به حال به عنوان سیاست کلی سراغش رفتیم، مباحث مربوط به حوزه فرهنگ است. معنای آن این نیست که حوزه فرهنگ مورد اهتمام نبوده و قدر آن را نمی دانستند، این مواجهه، معطوف به جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.وقتی از حضرت آقا سوال شده و یا در برآوردهای دیگری که در شأن چنین جایگاهی  سوال شده فرمودند که آن جایی که در حقیقت طراح سیاست های کلی حوزه فرهنگ است، شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

::: ایشان در ادامه تاکید کردند: در حوزه کلیات بحث فرهنگ که در واقع نظام مسائل از این حوزه استخراج می شود این سخن گفتنی است که اصولاً فرهنگ، مشکل یا تهدید ماست و یا فرصت است؟

ما گاهی اوقات به دلیل مضراتی که از ناحیه بی فرهنگی ها یا عمل ضد فرهنگی و یا تهاجم فرهنگی نصیبمان شده است، از فرهنگ می ترسیم.

::: وی تاکید کرد: اگر حوزه های مختلف را مرور کنیم متوجه می شویم که حوزه فرهنگ برای ما دست یافتنی تر بوده است.بین بزرگان و رجال کشور و صدر انقلاب و به خصوص امام (ره) و یارانشان، خصیصه ی فرهنگی در آنها از سایر خصوصیات برجسته تر بوده است.

::: وی افزود: امروزه اگر بخواهیم فهرستی از مشکلات تهیه کنیم، اکثرا به یاد مشکلات فرهنگی میفتیم.از مسائلی که در حوزه فرهنگ می توان به آن اشاره کرد، بحث مدیریت کردن حوزه فرهنگ است.

::: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: متاسفانه پس انقلاب، به علت اشتغالاتمان در حوزه های مختلف، نقشه راه مشخصی در حوزه فرهنگ تهیه نشد.

::: در سال ۸۳ حضرت آقا عبارتی را با عنوان “مهندسى فرهنگى” نام بردند .برای رسیدن به وضعیت مطلوب، لازم است ما در حوزه فرهنگ یک نقشه راه مشخص داشته باشیم که از آن به عنوان مهندسی کردن یاد می شود.از جمله کارهایی که در چارچوب مهندسی فرهنگی ضرورت پیدا کرد، داشتن پیوست فرهنگی برای طرح های مهم کشور بود.

::: ایشان تأکید کردند: از جمله مسائلی که می توان در حوزه فرهنگ نام برد، بحث تربیت کادر فرهنگی است. برای تربیت کادر فرهنگی باید چاره جویی کرد.مسئله دیگر نگاه های متعارض در حوزه فرهنگ و مدیریت فرهنگی است. در این زمینه دو طیف متفاوت داریم. طیفی که با نگاه حداکثری صورت مسئله را پاک می کند و طیف دیگر با نگاه حداقلی نسبت به مسائل بی تفاوت است.مسئله ی دیگری که می توان به آن اشاره کرد، مخاطب شناسی است. در این رابطه ذائقه سازی هم در کنار ذائقه سنجی مهم است.