سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رسمی ترین ابلاغ مغفول نظام در دستگاه های اجرایی و تصمیم گیرنده کشور در حرکتی منسجم، بازگوکننده مسائل اولویت دار کشورند.

اولین نشست از سلسله نشست های بینات با موضوع ” نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام” روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۹۹ با حضور دکتر مهدی مقدسی ؛ مدیر کل دفتر حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.

::: در این نشست که با هدف بررسی :

  • “ضرورت توجه به سیاست های کلی نظام در حصاء مسائل”
  • ” آشنایی با نقشه راه استخراج مسائل از سیاست های کلی نظام” 
  • “مسائل حقوقی-قضایی کشور مبتنی بر سیاست های کلی نظام”

برگزار شد، دبیر جامعه اندیشگاهی ، مسئول بخش اندیشگاهی بسیج اساتید، دبیر تبیین مواضع سازمان بسیج دانشجویی و جمعی از نخبگان و دانشجویان حضور داشتند.

::: از مهم ترین نکاتی که در این جلسه به آن پرداخته شد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. نظام مسائل چیست و چه ابعادی دارد؟
  2. نسبت سیاست های کلی نظام با مسائل اولویت دار چیست؟
  3. دیدگاه های مختلف درباره ی سیاست های کلی نظام چیست؟
  4. آیا سیاست های کلی نظام در حکم قانون است؟
  5. چرا سیاست های کلی نظام اجرایی نمی شود؟
  6. جایگاه سیاست های کلی نظام و نقش جامعه اندیشگاهی و نخبگانی و جریان دانشجویی برای اجرای سیاست ها چیست؟