لطفا از طریق صفحه ساز سربرگ خود را ایجاد و تنظیم نمایید!

Month: اردیبهشت ۱۴۰۰

دکتر روح الله رشیدی
خبرویدیوخبر گفتگو دوم شبانه با حضور  دکترروح الله رشیدی نویسنده کتاب به اضافه مردم در مورد انتخابات به اضافه مردم سوال: نگاه تویسنده کتاب به اضافه مردم نسبت به انتخابات چطور است ؟ و به نظر شما مسئله اصلی در انتخابات 1400چیست؟جواب: مسئله دائمی ما که مسئله عدالت است.کشور در دهه های اخیر با بی [...]
برجام و مذاکرات فعلی، فرار از حل مسائل اصلی کشور است...
خبرویدیو خبر گفتگو اول با حضور  دکترمجتبی رضاخواه نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد نسبت انتخابات1400 با مسائل اساسی جمهوری اسلامی ایران سوال: افراد مطرح برای انتخابات آیا تصویری از مسائل دارند؟آیا تصور این را دارند که قرار است با چه حجمی از مسائل روبه رو شوند؟ جواب: حکمرانی در ایران بسیار گسترده است.افرادی که تصمیم دارند [...]